KIM SĄ MISTRZOWIE CEREMONII?

Mistrz Ceremonii – w Polsce ten zawód wykonuje niewiele osób. Nasz Dom Pogrzebowy Gójscy ma przyjemność współpracować z najlepszymi Mistrzami Ceremonii w Warszawie. Mają oni bogate doświadczenie w prowadzeniu uroczystości o charakterze świeckim. Obecnie zauważyć można coraz większe zainteresowanie ich usługami, chociaż specyfika tej profesji nie jest w naszym kraju wszystkim znana. W tym artykule wyjaśnimy, kim właściwie są Mistrzowie Ceremonii i czym się zajmują.

Mistrz Ceremonii - na czym polega ten zawód?

W naszym kraju zdecydowanie przeważają tradycyjne ceremonie wyznaniowe w obrządku rzymsko-katolickim, które prowadzone są przez księdza. Niemniej pogrzeby świeckie również odbywają się od zawsze, a ostatnimi czasy wręcz wzrasta ich liczba w Polsce. Również i w tym przypadku konieczna jest osoba, która zajmie się poprowadzeniem ceremonii. I właśnie tym zajmuje się Mistrz Ceremonii Pogrzebowej. Jest to osoba, która została do tego zadania odpowiednio przygotowana i posiada niezbędne predyspozycje. Mistrz przewodniczy i czuwa nad przebiegiem pogrzebów ateistycznych oraz pochówków osób, które nie życzą sobie obecności księdza podczas ich ostatniego pożegnania.

Oczywiście Mistrz Ceremonii nie posiada święceń kapłańskich, jednak aby móc wykonywać ten zawód trzeba mieć doświadczenie w wystąpieniach publicznych, dobrą dykcję, umiejętność poprawnego formułowania myśli, tworzenia stosownych przemówień itd. Ważna jest też osobowość i charakter takiej osoby. Powinna ona wyróżniać się wysokim poziomem kultury osobistej, empatią, odpornością na stres. Mistrzowie Ceremonii mogą też ukończyć specjalny kurs. Co ważne, zawód ten mogą wykonywać zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Mistrz Ceremonii podczas pogrzebu wyróżnia się specjalnym strojem. Zwykle jest to toga lub peleryna, biret i łańcuch z dystynkcjami.

Czym się zajmuje Mistrz Ceremonii?

Mistrz Ceremonii przewodniczy ceremonii ostatniego pożegnania zmarłego. Tak naprawdę jednak jego praca zaczyna się jeszcze przed pochówkiem. Bardzo często wcześniej spotyka się z rodziną zmarłego, aby dowiedzieć się nieco więcej na jego temat. Na tej podstawie przygotowuje scenariusz oraz mowę pogrzebową, konsultując ich treść z bliskimi zmarłego. Mistrz prowadzi ceremonię na każdym jej etapie, począwszy od pożegnania zmarłego, (zwykle w domu pogrzebowym), poprzez kondukt żałobny, aż do ceremonii nad grobem. Przewodniczy całej uroczystości, czuwa nad jej przebiegiem, wygłasza przemówienia itp.

Dom Pogrzebowy Gójscy s.c.
ul. Grenadierów 34
04-073 Warszawa