JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO ORGANIZACJI POGRZEBU?

Śmierć bliskiej osoby to zawsze niezwykle trudne przeżycie. W głowie kotłuje się wiele myśli i wspomnień. Cierpimy z powodu straty, bo bardzo trudno jest pogodzić się z przemijaniem. Niestety nawet w tych ciężkich chwilach, musimy pamiętać, że aby móc zorganizować pogrzeb, będziemy musieli dostarczyć odpowiednie dokumenty, bez których pochówek nie będzie możliwy. W dzisiejszym wpisie przedstawimy dokumenty niezbędne do organizacji pogrzebu w naszym kraju.

Lista niezbędnych dokumentów:

• Karta zgonu – jest to pierwszy dokument, który otrzymujemy od lekarza po stwierdzeniu zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, taką kartę wystawia lekarz, który przez ostatnie 30 dni przed śmiercią udzielał zmarłemu świadczeń lekarskich. Jeśli śmierć nastąpiła poza szpitalem (np. w domu), to karta zgonu będzie wystawiona przez lekarza rodzinnego albo lekarza Pogotowia Ratunkowego. Karta jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ bez niej nie otrzymamy aktu zgonu.


• Akt zgonu – oficjalny dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego, którego zadaniem jest rejestracja zgonu. Bez aktu zgonu niemożliwe jest zorganizowanie pochówku i otrzymanie zasiłku pogrzebowego. Do USC musimy udać się w ciągu 3 dni od daty śmierci bliskiej osoby. Zazwyczaj robią to najbliższe osoby, czyli dzieci zmarłego, jego współmałżonek, najbliżsi krewni, osoby, które mieszkały razem w nim w jednym lokalu albo osoby, które były świadkiem jego śmierci. Wybierając się do USC, w celu otrzymania aktu zgonu, należy pamiętać, aby zabrać ze sobą kilka dokumentów, które będą niezbędne do jego wystawienia. Koniecznie trzeba przy sobie mieć: dowód osobisty zmarłego (albo paszport, jeżeli zmarły był cudzoziemcem) oraz kartę zgonu.

Jakie dokumenty będą potrzebne w zakładzie pogrzebowym?

Kiedy załatwimy już wszystkie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego, warto udać się do zakładu pogrzebowego, gdzie również trzeba będzie przedstawić odpowiednie dokumenty, które umożliwią nam zorganizowanie ceremonii pogrzebowej. Zakład pogrzebowy będzie potrzebował: karty zgonu (o ile zlecenie obejmuje opłaty kancelaryjne i przygotowanie miejsca na cmentarzu), aktu zgonu do ZUS, legitymacji ZUS emeryt /rencista (o ile mamy pobrać zasiłek pogrzebowy 4000 zł na poczet pokrycia kosztów pogrzebu), udokumentowanie stosunku pokrewieństwa ze zmarłym stosownym aktem (np.: urodzenia, ślubu itd.) dowodu współmałżonka zmarłego, NIP-u zmarłej osoby oraz jej współmałżonka, legitymacji ZUS zmarłego i jego współmałżonka, zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia (jeżeli zmarły był osobą pracującą) oraz zaświadczenie z parafii (jeśli nabożeństwo odbywa się poza parafią zmarłego). Do zakładu pogrzebowego będzie trzeba dostarczyć również ubranie dla zmarłego.

Dom Pogrzebowy Gójscy s.c.
ul. Grenadierów 34
04-073 Warszawa