Na czym polega kremacja?

Od wielu lat popularna na Zachodzie, kremacja pomału zaczyna wpisywać się również w polskie formy pochówku. Jej koszt jest mniejszy niż koszt pogrzebu tradycyjnego, a spopielone zwłoki można przewozić w zwykłym samochodzie osobowym, pod warunkiem zachowania poszanowania dla prochów osoby zmarłej. Na czym zatem polega spopielenie ciała?

Jak przebiegają przygotowania do kremacji? 

Decydując się na kremację zwłok bliskiego, należy dostarczyć do naszego zakładu pogrzebowego:

  • odpis aktu zgonu zmarłego,
  • pisemną zgodę zmarłego lub jego najbliższej rodziny na spopielenie szczątków.

Następnie ciało zostaje przygotowane do kremacji i ubrane w całun lub inną odzież, w pełni ulegającą spaleniu. Zwłoki zostają złożone w specjalnej trumnie wykonanej z materiałów ekologicznych: drewna, tektury, wikliny i pozbawionej metalowych ozdób. Przed kremacją odbywa się ostatnie pożegnanie ze zmarłym. Może ono mieć charakter rodzinnej uroczystości w siedzibie zakładu pogrzebowego lub uroczystej mszy z wystawieniem ciała w kościele parafialnym. Ciało może również zostać wystawione w kaplicy na cmentarzu lub w kaplicy zakładu kremacji.

Na czym polega sam proces kremacji?

Pierwszym etapem trwającej około dwóch, trzech godzin kremacji jest wprowadzeniu trumny z ciałem zmarłego do pieca. Następnie pod wpływem temperatury 800-1200 stopni Celsjusza zwłoki ulegają spopieleniu. Nad prawidłowym przebiegiem całego procesu czuwa obsługa zakładu. Po spopieleniu ciała prochy zostają wsypane do urny, wybranej wcześniej przez rodzinę zmarłego. W dzień po kremacji prochy zostają poświęcone, a następnie złożone do grobu, rzadziej do kolumbarium. Kremacja zwłok jest całkowicie zgodna z wiarą chrześcijańską. Zgodnie ze stanowiskiem kościoła, taki pochówek zakłada podobne okazywanie szacunku wobec ciała zmarłego, jak pogrzeb tradycyjny. Nie stoi on także w kontrze z nauką o zmartwychwstaniu. Dlatego też spopielenie zwłok staje się w Polsce coraz bardziej popularne.

Dom Pogrzebowy Gójscy s.c.
ul. Grenadierów 34
04-073 Warszawa