48 (22) 870 68 95pogotowie pogrzebowe 24h48 601 995 959pogotowie kremacyjne 24 h

Usługi pogrzebowe w Warszawie

Organizacja pogrzebu bliskiej osoby nie jest łatwa, szczególnie dlatego, że występuje w momencie żałoby. Świadczymy kompleksowe usługi pogrzebowe w Warszawie. Specjalizujemy się w organizacji pogrzebów wszystkich wyznań, w tym pochówków świeckich i zapewniamy profesjonalną obsługę ceremonii pogrzebowych.

W ramach naszych usług zapewniamy:

 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności
 • Odbiór osób zmarłych i transport zwłok do chłodni
 • Kosmetyka i przygotowanie zmarłego do pochówku
 • Organizacja ceremonii pogrzebowej
 • Druk nekrologów
 • Pochówek tradycyjny lub kremacja
 • Udział księdza lub Mistrza Ceremonii
 • Duży wybór akcesoriów funeralnych – trumny, urny, tabliczki, klepsydry, kwiaty
 • Ekshumacja

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zapewniamy indywidualne podejście do każdego pogrzebu, a wszelkie czynności związane z przygotowaniem pochówku przeprowadzane są z należytym szacunkiem względem osoby zmarłej. Gwarantujemy najwyższej jakości usługi pogrzebowe oraz pomoc i wsparcie przez całą dobę.

Kredyt na pokrycie kosztów pochówku

Udzielamy kredytu na pokrycie kosztów pochówku do wysokości zasiłku pogrzebowe ZUS. Kredyt przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu do wysokości 4000 zł.

Dokumenty wymagane do zasiłku pogrzebowego:

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego wypełniony w naszym domu pogrzebowym
 • Skrócony odpis aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym

CMENTARZE

Współpracujemy z ZCK na terenie Warszawy, który reprezentuje następujące cmentarze:

Komunalny Północny, Wólka Węglowa, ul. Wóycickiego 14;


Komunalny Południowy, wieś Antoninów, gm. Piaseczno;


Komunalny wojskowy na Powązkach, ul. Powązkowska 43/45.Współpracujemy również z zarządzającymi cmentarzami wyznaniowymi:


Bródzieński, ul. Wincentego;


Stare Powązki, ul. Powązkowska;


Wolski, ul. Wolska;


Marysin Wawerski, ul. Korkowa; 


​Wawrzyszew.


Ceremonie

Dom Pogrzebowy Gójscy s.c. organizuje pochówki w każdym wyznaniu religijnym na dowolnie wskazanym przez Klienta cmentarzu. Ceremonia pogrzebowa prowadzona jest przez Księdza lub przez Mistrza Ceremonii. Od ponad trzydziestu lat współpracujemy z certyfikowanymi Mistrzami Ceremonii, którzy w prowadzeniu uroczystości w każdym rytuale wyznaniowym mają nie mniejsze doświadczenie niż my, co czyni sprawowaną przez nich ostatnią posługę pełną dostojeństwa, powagi, spokoju i godności .

Nasza wspólna praca z Mistrzem Ceremonii to dzieło, którego nie da się powtórzyć, dlatego tak ważny jest udział rodziny w organizowaniu uroczystości pogrzebowych poprzez wyczerpującą informację o zmarłym. To na podstawie tych informacji Mistrz przygotowuje mowę i po aprobacie rodziny wygłasza ją w naszym Domu Pogrzebowym wraz z opracowaną profesjonalnie oprawą muzyczną i projekcją multimedialną. Po tym bogatym wstępie towarzyszy zmarłemu w drodze na cmentarz. Tam wygłasza ostatnie pożegnanie zmarłego, odczytuje podziękowanie dla uczestników pogrzebu, składa kondolencie najbliższym przy akompaniamencie delikatnej muzyki. Przygotowana przez nas we współpracy z Mistrzem Ceremonii uroczystość pogrzebowa, to zaplanowane w każdym szczególe wydarzenie, niepowtarzalne i wykonane zgodnie z zaleceniami rodziny. Chcemy aby ostatnia droga na miejsce spoczynku była zawsze niezapomnianym wydarzeniem zarówno dla pogrążonej w głębokim smutku i żałobie rodziny jak i wszystkich uczestników pogrzebu. Oferujemy możliwość utrwalenia uroczystości na trwałym nośniku pamięci, lub reportaż zdjęciowy wykonany przez profesjonalną firmę fotograficzną.

Nekrologi i klepsydry

Klepsydry są drukowane w naszej firmie na poczekaniu, każda jest opatrzona naszym logo oraz informacją, że to właśnie nasza firma jest organizatorem powierzonego nam zlecenia. Nasz podpis świadczy o tym, iż jesteśmy dumni z jakości wykonywanej przez nas usługi, a gdyby nastąpiło jakieś potknięcie pozostawiamy swój telefon do kontaktu. Każde słowo krytyki przyjmiemy z pokorą i nauką na przyszłość. Mamy podpisaną umowę z Gazetą Wyborczą. Nasze nekrologi zawierają zawsze ten sam graficzny znak krzyża.

Kosmetyka

Tanatokosmetyka (kosmetyka pośmiertna) to profesjonalny zabieg przygotowujący zwłoki w celu przedstawienia ich do pożegnania rodzinie. Kosmetykę wykonują nasi wyszkoleni pracownicy przez francuską szkołę „HYGECO”, która w tej dziedzinie nie ma sobie równych na świecie. Tanatopraksja to nowa forma wstępnej balsamacji, stosowana w celu zabezpieczenia zwłok głównie na dalekie transporty zagraniczne. Polega ona na wymianie płynów w organizmie na utrwalające płyny chemiczne. Umożliwia transportowanie i przechowywanie zwłok przez kilka tygodni w nienaruszonym stanie. Pozwala przywrócić naturalny wygląd, wymazać grymas cierpienia, zrekonstruować ubytki spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem – dla rodziny zmarłego jest to bardzo ważne. Usługa ta jest wykonywana za dodatkową opłatą.


Eksportacja

Ta czynność dotyczy zabrania zmarłej osoby z domu do chłodni. Nasza firma od prawie 30 lat przez 365 dni w roku świadczy taką usługę nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę na terenie Warszawy i okolic. W przypadku eksportacji z mieszkań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 (22) 870 68 95 lub +48 601 99 59 59. Ciało zmarłych umieszczane jest w naszej nowoczesnej chłodni firmy REZON. Działa ona na włoskich urządzeniach chłodniczych, które są niewątpliwie najbardziej niezawodne na świecie. Nasza chłodnia jako jedna z niewielu w Warszawie ma możliwość oprócz chłodzenia również zamrażania – taka funkcja jest nieodzowna w przypadku początku rozkładu ciała.

Kwiaty

Kwiaty wykonujemy we własnej pracowni bukieciarskiej, co gwarantuje świeżość i jakość wyrobów. Specjalizujemy się tylko w wyrobach pogrzebowych, tj. wieńce, wiązanki, wiązanki-pająki na trumnę, oraz wiązanki urnowe w przeróżnych formach i kształtach.

Nagłośnienie

Posiadamy własny system nagłośnienia uroczystości pogrzebowej z bezprzewodowym mikrofonem. W system nagłośnienia wbudowany jest odtwarzacz muzyki zapewniający nienaganną czystość dźwięku. Proponowany repertuar: "Cisza" (trąbka); "Barka" (vocal); "Ave Maria" (vocal); Zbiór utworów żałobnych, aż do momentu zakończenia pochówku.


Kremacja

Kremacja, czyli spalanie (spopielanie) zwłok zmarłych jest (wbrew pozorom) niezwykle starym rytuałem pogrzebowym, praktykowanym już w neolicie. Zwyczaj chowania całych zwłok stał się powszechnym dopiero w epoce judeochrześcijańskiej. Obecnie ze względów ekologicznych i ekonomicznych wracamy do kremacji, a ogłoszony przez Jana Pawła II w 1983 roku Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza wyraźnie, że Kościół Katolicki nie jest kremacji przeciwny. W Wielkiej Brytanii kremacje stanowią ok. 70% ogółu pochówków, w krajach skandynawskich 60%. Od kilkunastu lat kremacja odbywa się również w Polsce, między innymi w Warszawie. Jest to coraz częściej wybierana forma pochówku ze względów ekonomicznych, czy chęci posiadania całej rodziny w jednym grobie.

Ekshumacja

Ekshumacja — wydobycie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich (np. aby ustalić bądź potwierdzić przyczynę zgonu) lub w celu przeniesienia ich do innego grobu (np. z leśnych mogił wojennych na cmentarze lub bliżej miejsca zamieszkania żyjących krewnych). Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny.
O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych.

KONTAKT
 

Dom Pogrzebowy Gójscy s.c.
ul. Grenadierów 34
04-073 Warszawa

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Facebook  |   Twitter

Formularz kontaktowy