48 (22) 870 68 95pogotowie pogrzebowe 24h48 601 995 959pogotowie kremacyjne 24 h

USŁUGI POGRZEBOWE

CMENTARZE

Współpracujemy z ZCK na terenie Warszawy, który reprezentuje następujące cmentarze:

Komunalny Północny, Wólka Węglowa, ul. Wóycickiego 14;


Komunalny Południowy, wieś Antoninów, gm. Piaseczno;


Komunalny wojskowy na Powązkach, ul. Powązkowska 43/45.Współpracujemy również z zarządzającymi cmentarzami wyznaniowymi:


Bródzieński, ul. Wincentego;


Stare Powązki, ul. Powązkowska;


Wolski, ul. Wolska;


Marysin Wawerski, ul. Korkowa; 


​Wawrzyszew.


Ceremonie

Dom Pogrzebowy Gójscy s.c. przyjmuje zlecenia na organizację pochówku w każdym wyznaniu religijnym, na każdym wskazanym przez Klienta miejscu pochówku. Ceremonia pogrzebowa prowadzona jest przez księdza lub przez Mistrza Ceremonii. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi Mistrzami Ceremonii w Warszawie – Państwem Borowik. Ich doświadczenie, wysoka kultura osobista oraz świetna znajomość prowadzenia uroczystości w każdym rytuale wyznaniowym czyni tę ostatnią posługę pełną dostojeństwa i powagi.

Nekrologi i klepsydry

Klepsydry są drukowane w naszej firmie na poczekaniu, każda jest opatrzona naszym logo oraz informacją, że to właśnie nasza firma jest organizatorem powierzonego nam zlecenia. Nasz podpis świadczy o tym, iż jesteśmy dumni z jakości wykonywanej przez nas usługi, a gdyby nastąpiło jakieś potknięcie pozostawiamy swój telefon do kontaktu. Każde słowo krytyki przyjmiemy z pokorą i nauką na przyszłość. Mamy podpisaną umowę z Gazetą Wyborczą. Nasze nekrologi zawierają zawsze ten sam graficzny znak krzyża.


Kwiaty

Kwiaty wykonujemy we własnej pracowni bukieciarskiej, co gwarantuje świeżość i jakość wyrobów. Specjalizujemy się tylko w wyrobach pogrzebowych, tj. wieńce, wiązanki, wiązanki-pająki na trumnę, oraz wiązanki urnowe w przeróżnych formach i kształtach.

Nagłośnienie

Posiadamy własny system nagłośnienia uroczystości pogrzebowej z bezprzewodowym mikrofonem. W system nagłośnienia wbudowany jest odtwarzacz muzyki zapewniający nienaganną czystość dźwięku. Proponowany repertuar: "Cisza" (trąbka); "Barka" (vocal); "Ave Maria" (vocal); Zbiór Pieśni Żałobnych, aż do momentu zakończenia pochówku.


Kosmetyka

Tanatokosmetyka (kosmetyka pośmiertna) to profesjonalny zabieg przygotowujący zwłoki w celu przedstawienia ich do pożegnania rodzinie. Kosmetykę wykonują nasi wyszkoleni pracownicy przez francuską szkołę „HYGECO”, która w tej dziedzinie nie ma sobie równych na świecie. Tanatopraksja to nowa forma wstępnej balsamacji, stosowana w celu zabezpieczenia zwłok głównie na dalekie transporty zagraniczne. Polega ona na wymianie płynów w organizmie na utrwalające płyny chemiczne. Umożliwia transportowanie i przechowywanie zwłok przez kilka tygodni w nienaruszonym stanie. Pozwala przywrócić naturalny wygląd, wymazać grymas cierpienia, zrekonstruować ubytki spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem – dla rodziny zmarłego jest to bardzo ważne. Usługa ta jest wykonywana za dodatkową opłatą.

Eksportacja

Ta czynność dotyczy zabrania zmarłej osoby z domu do chłodni. Nasza firma od prawie 30 lat przez 365 dni w roku świadczy taką usługę nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę na terenie Warszawy i okolic. W przypadku eksportacji z mieszkań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 (22) 870 68 95 lub +48 601 99 59 59. Ciało zmarłych umieszczane jest w naszej nowoczesnej chłodni firmy REZON. Działa ona na włoskich urządzeniach chłodniczych, które są niewątpliwie najbardziej niezawodne na świecie. Nasza chłodnia jako jedna z niewielu w Warszawie ma możliwość oprócz chłodzenia również zamrażania – taka funkcja jest nieodzowna w przypadku początku rozkładu ciała.


Kremacja

Kremacja, czyli spalanie (spopielanie) zwłok zmarłych jest (wbrew pozorom) niezwykle starym rytuałem pogrzebowym, praktykowanym już w neolicie. Zwyczaj chowania całych zwłok stał się powszechnym dopiero w epoce judeochrześcijańskiej. Obecnie ze względów ekologicznych i ekonomicznych wracamy do kremacji, a ogłoszony przez Jana Pawła II w 1983 roku Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza wyraźnie, że Kościół Katolicki nie jest kremacji przeciwny. W Wielkiej Brytanii kremacje stanowią ok. 70% ogółu pochówków, w krajach skandynawskich 60%. Od kilkunastu lat kremacja odbywa się również w Polsce, między innymi w Warszawie. Jest to coraz częściej wybierana forma pochówku ze względów ekonomicznych, czy chęci posiadania całej rodziny w jednym grobie.

Ekshumacja

Ekshumacja — wydobycie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich (np. aby ustalić bądź potwierdzić przyczynę zgonu) lub w celu przeniesienia ich do innego grobu (np. z leśnych mogił wojennych na cmentarze lub bliżej miejsca zamieszkania żyjących krewnych). Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny.
O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych.

KONTAKT
 

Dom Pogrzebowy Gójscy s.c.
ul. Grenadierów 34
04-073 Warszawa

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Facebook  |   Twitter

Formularz kontaktowy