48 (22) 870 68 95pogotowie pogrzebowe 24h48 601 995 959pogotowie kremacyjne 24 h

Kremacja - co można zrobić z prochami?


Kremacja (ciałopalenie), polegająca na spopieleniu szczątków ludzkich, to obecnie coraz częściej wybierana forma pochówku zmarłych w naszym kraju. Uznawana jest przez wiele religii, w tym Kościół katolicki. Po procesie spalenia, który odbywa się w specjalnym piecu kremacyjnym, prochy umieszczane są w urnie. Co później mogą zrobić bliscy z prochami zmarłego? W jaki sposób ta kwestia regulowana jest przez nasze prawo, a jakie praktyki są nielegalne? Dowiesz się tego w dalszej części naszego wpisu.

Co — zgodnie z polskim prawem — należy zrobić z urną z prochami?

Zgodnie z polskim prawem urna z prochami — podobnie jak trumna — powinna zostać zakopana w tradycyjnym grobie ziemnym, murowanym lub kolumbarium. Właściwie tylko te formy dopuszczalne są w naszym kraju.

Warto przy tym dodać, że urna może być umieszczona w grobie ziemnym, nawet jeśli znajdują się w nim już inne urny lub trumny (ilość pochówków w jednym grobie uzależniona jest od regulaminu danej nekropolii). Prochy po kremacji zwłok można umieścić też w grobowcu, w tym również naziemnym, w specjalnej kapliczce czy pomniku. Z kolei kolumbarium to specjalna budowla cmentarna przeznaczona do zbiorowego pochówku wielu zmarłych, gdzie również spocząć może urna z prochami. Niemniej pochówek możliwy jest wyłącznie na cmentarzu — prawo (poza pewnym wyjątkiem, o którym wspomnimy poniżej) nie daje nam innej ewentualności. Złamanie tego przepisu grozi karą.

Pochówek na morzu, urna w domu lub zakopana w ogrodzie — czy to możliwe?

W Polsce tak naprawdę prawo dość restrykcyjnie podchodzi do praktyk związanych z pochówkiem prochów. Analizując obowiązujące przepisy w innych krajach, można przekonać się, że możliwości jest znacznie więcej. Doskonałym tego przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie prochy zmarłego mogą być przechowywane w urnie w domu, pochowane w ogrodzie, rozsypane w morzu lub w innym miejscu. W naszym kraju takie rozwiązania są nielegalne.

Czy również pochówek w morzu lub oceanie jest niezgodny z prawem? Otóż jest to jeden z nielicznych wyjątków, jednak również obarczony pewnymi wymogami. Pogrzeb można zorganizować na morzu, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości dopłynięcia do lądu. Trzeba jednak pamiętać, że na statkach nie ma pieców kremacyjnych, więc z praktycznego punktu widzenia ta metoda również jest niemożliwa.

 

Wróć