48 (22) 870 68 95pogotowie pogrzebowe 24h48 601 995 959pogotowie kremacyjne 24 h

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby?


Śmierć osoby bliskiej jest ciężkim przeżyciem, któremu towarzyszy uczucie szoku. Wiele osób nie czuje się odpowiednio przygotowanych na takie zdarzenie, co może powodować trudności w załatwieniu odpowiednich formalności oraz przygotowaniu pochówku. Czasu jest niewiele, a spraw do wykonania dość dużo.

Miejsce zgonu

Jeśli śmierć nastąpiła w domu, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Osoba uprawniona po stwierdzeniu zgonu wypisze protokół zgonu. Z tym dokumentem trzeba udać się do lekarza pierwszego kontaktu, do którego była przypisana osoba zmarła, w celu wypisania karty zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, zakładzie opiekuńczym lub w wyniku wypadku, dokument ten wystawią odpowiednie służby. Obecnie procedury związane ze śmiercią w jednostkach leczniczych są bardziej skomplikowane ze względu na pandemię. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku, morderstwa lub samobójstwa, zmarły trafia do zakładu medycyny sądowej na sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny. Zezwolenie na wydanie ciała można uzyskać od prokuratury. W przypadku śmierci za granicą lub w dużej odległości od miejsca zamieszkania, zwłoki muszą być przewożone w określonych warunkach przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.

Karta zgonu, akt zgonu i formalności urzędowe

Karta powinna być skserowana kilkakrotnie, ponieważ zawarte w niej informacje mogą być potrzebne np. przy sprawach spadkowych, w bankach lub u ubezpieczyciela. Zgłoszenie zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego na terenie gminy, w której nastąpił zgon. Wymagany termin to:

  • do 3 dni od wystawienia karty zgonu;
  • do 24 godzin od chwili zgonu w przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej.

Może to zrobić współmałżonek osoby zmarłej, pozostała rodzina osoby zmarłej lub pełnomocnik któregoś z członków rodziny. Oprócz karty zgonu trzeba mieć ze sobą dowód osobisty zmarłego oraz swój dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kierownik urzędu stanu cywilnego rejestruje zgon i wydaje jeden bezpłatny odpis skróconego aktu zgonu. Jeśli rejestracja nie będzie możliwa w dniu zgłoszenia, kierownik wykona ją w najbliższym możliwym terminie. Następnie osoba zgłaszająca otrzyma dwa odpisy aktu zgonu, które może odebrać listownie lub przy następnej wizycie w urzędzie.

Formalności pogrzebowe i zobowiązania osoby zmarłej

Zgłoszenie zgonu skutkuje automatycznym wymeldowaniem z miejsca pobytu i unieważnieniem dowodu osobistego. Jeden odpis aktu zgonu należy trzymać w swoich dokumentach, natomiast drugi trzeba przekazać administracji cmentarza wraz z kartą zgonu potwierdzoną przez urząd stanu cywilnego. Jeśli osoba zmarła należała do kościoła, termin mszy pogrzebowej i godzinę pochówku ustala się z księdzem parafii osoby zmarłej. Wszelkie sprawy organizacyjne załatwia się za pomocą pobliskiego zakładu pogrzebowego. To najprostszy sposób, by dowiedzieć się, gdzie trzeba złożyć poszczególne formalności, jaką kupić trumnę lub urnę, jakiego rodzaju pochówek będzie najodpowiedniejszy itp.

Jeśli zmarły dysponował kartą kredytową, można ją zablokować w banku po ukazaniu aktu zgonu. Pieniądze z rachunku bankowego wypłacane są na podstawie potwierdzenia otrzymania spadku, który uwzględnia zarówno majątek, jak i długi. Należy zwrócić uwagę na wszystkie umowy i zobowiązania osoby zmarłej i powiadomić stosowne podmioty o zaistniałej sytuacji.

Zasiłek pogrzebowy

W przypadku, gdy zmarły był objęty ubezpieczeniem rentownym ZUS i pobierał emeryturę lub rentę albo takie wymogi spełniała osoba z rodziny zmarłego, można starać się o zasiłek pogrzebowy z ZUS. Dotyczy to również zmarłych bez ubezpieczenia, którzy pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać, wynosi 4000 zł. Wniosek należy złożyć do 12 miesięcy od dnia śmierci lub od dnia pogrzebu, jeśli wystąpiły trudności z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.

 

Wróć